MANAGER DOSKONAŁY
TO CZŁOWIEK, ANALITYK, STRATEG W JEDNEJ OSOBIE

Są branże, w których zaufanie jest wprost proporcjonalne do doświadczenia. Jedną z nich jest zarządzanie. Dzisiaj, kiedy rynek wypełnił się młodymi "managerami" z masowej produkcji uczelni wyższych, wartość doświadczenia wzrosła niczym akcje... podczas kryzysu.

20 lat zarządzania zakładami produkcyjnymi takich firm jak: Mieszko, Prymat, Dubiel Vitrum, Mirana Sweet, Lambertz,Goldfein sro, Global Cosmed S.A., A. Blikle, czy Piekarnia Bartkowscy, ukształtowało mnie jako managera. Obce są mi "partyjne namaszczenia" i "rodzinne układy" – nie potrzebowałem ich nigdy, bo zarządzanie jest moją pasją, mam je we krwi. Kiedy patrzę na dzisiejszy rynek, odnoszę wrażenie, że "ścieżka kariery" jest dobrym określeniem dla młodych wilków, mój zawodowy życiorys to business bushido.

Magazyny, logistyka wewnętrzna, projekty inwestycyjne, dział utrzymania ruchu, sprzedaży, technologii i jakości – to nie wyciąg ze struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa, a moje doświadczenie, u którego podstaw leży koncepcja firmy jako skomplikowanego mechanizmu. Jego sprawne działanie zależy od umiejętności regulacji trybów tak, aby zazębiały się napędzając rozwój, a nie tarły o siebie bezproduktywnie.

Jeżeli więc chcesz podnieść efektywność swojego przedsiębiorstwa wykorzystując jak dźwignię doświadczenie managera sprawdzonego przez największe marki, jesteś na właściwej stronie.


DOŚWIADCZENIE

 1. Goldfein sro. – doradztwo w zakresie technologii produkcji oraz inwestycji celowych. Doradzwto w zakresie reorganizacji systemu zarządzania produkcją.
 2. A. Blikle – doradztwo w zakresie implementacji rzeczywistej systemu TQM, praca z zespołami pracowników.
 3. Global Cosmed S.A. – Dyrektor Operacyjny i Zakładu. Poprawa wydajności i efektywności produkcji. Projekt eliminacji zbędnych stoków magazynowych – zmiana systemu planowania produkcji i prognozowania zakupów.
 4. Dyrektor Zarządzający w firmie Jowix – Triomet sp. z o.o. – opracowanie strategii rozwoju firmy w roku 2012; opracowanie i wdrożenie nowych procedur; opracowanie i wdrożenie nowego systemu rozliczania produkcji i kosztorysowania.
 5. Dyrektor Koordynator w firmie Edex – Pol sp. z o.o. – opracowanie strategii rozwoju firmy w ciągu najbliższych lat.

 

PROJEKTY

 1. Lambertz Polonia – zmiana systemu grzania pieców do wypieku z olejowego na gazowy – wielomilionowe oszczędności, poprawa jakości wypieku, skrócenie czasów wypieku. Przygotowanie i wdrożenie systemu odbioru odpadu glazury z linii produkcyjnej – wyeliminowanie kar za ścieki, sprzedaż odpadu do gorzelni. Zmiana systemu wynagrodzeń ze stałych premii nie opartych na żadnych KPI, na system wskaźników oceniających pracę wszystkich podwładnych.
 2. A.Blikle – wdrożenie systemu rozliczania magazynu i produkcji w celu ustalenia strat i ich zmniejszenia. Opracowanie algorytmu wykazującego straty produktów nie sprzedanych dla danego okresu. Uświadomienie kierownikom sprzedaży wielkości strat wynikających z ponadplanowych zamówień.
 3. Global Cosmed S.A. – wdrożenie działań naprawczych w obszarze nowej mieszalni – mieszanie SLES, zmiana konstrukcji mieszalników, analiza wydajności pomp przesyłowych i projekt ich wymiany, zwiększenie wydajności. Prace nad projektem zmiany systemu planowania z wartościowego na wartościowo-ilościowy.
 4. Projekt dla firmy Goldfein s.r.o – wsparcie w procesach produkcyjnych i technicznych; opracowanie nowych technologii produkcyjnych; współtworzenie strategii rozwoju firmy w najbliższych latach.
 5. Projekt rozwoju hotelu i instytutu leczenia chorób w Bielsku-Białej. Opracowanie strategii rozwoju poprzez rozwinięcie dotychczasowej działalności w kierunku jej rozszerzenia i pozyskania nowych klientów; rozszerzenie działalności poprzez dodanie nowych metod leczenia, oraz zapewnienie ludziom poza – leczniczych możliwości relaksu i wypoczynku.
 6. Projekt doradczy dla Printy Poland - strategia sprzedaży, przebudowa działu sprzedaży, określenie celów i działań, rekrutacja, kalkulacje, poprawa efektywności produkcji.
 7. Perino – projekt wdrożenia zintegrowanego systemu zarządzania przedsiębiorstwem w obszarach planowania i rozliczania produkcji, oraz gospodarki magazynowej.
 8. Piekarnia Bartkowscy – wdrożenie nowej wersji zintegrowanego systemu zarządzania z własnymi aplikacjami i raportami, zmiana systemu wynagrodzeń, stała rekrutacja najlepszych pracowników, oraz szkolenia, podnoszenie wiedzy i kwalifikacji pracowników – szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne.
 9. Mieszko S.A. – wdrożenie systemu planowania produkcji i dystrybucji, w tym wysyłek exportowych, zmiana systemu wynagrodzeń – premie, system bonus – malus; zmiana struktury obsady stanowisk w ramach zakładu pracy chronionej – większa integracja osób niepełnosprawnych z pełnosprawnymi, planowanie zakupów i gospodarki magazynowej przy dużej szczupłości miejsc magazynowych vs. wielkość produkcji.

KRZYSZTOF MATUSIAK

zdjęcie

Urodzony: 22.05.1966

Życiowe motto: Innowacja, czy drobne kroki? Stawiam na kaizen i codzienne doskonalenie się.

Właściciel firmy konsultingowej ARTex

WYKSZTAŁCENIE

2001-2003 Akademia Leona Koźmińskiego studia menedżerskie MBA

2000-2001 Akademia Leona Koźmińskiego studia podyplomowe z logistyki

1985-1991 Uniwersytet Wrocławski wykształcenie humanistyczne

SZKOLENIA

"Zarządzanie jakością i TQM", BVQi

"Zarządzanie zasobami ludzkimi w oparciu o wyniki pracy" Pricewaterhouse Coopers

"Magia negocjacji" Michael V. Woodhouse, Integrative Solutions

"Teambuilding" GB Resources Polska

"Nowoczesne metody produktywności", PCP

"Suesswarentechnologie", Solingen

DOŚWIADCZENIE

logo

2011-2012
Goldfein sro

logo

2013-2015
A.Blikle sp. z o.o.

logo

2016-2018
Global Cosmed S.A.

logo

2019-2020
Piekarnia Bartkowscy sp. z o.o.

logo

10.2005-08.2010
Dyrektor zakładu i szef działu planowania

logo

2008-2011
Doradztwo strategiczne

logo

03.2005-09.2005
Dyrektor zarządzający

logo

01.2004-01.2005
Dyrektor ds. produkcji kontrakt roczny

logo

04.2003-10.2003
Logistic manager

logo

09.1998-03.2003
Kierownik zakładów produkcyjnych

1996-1998
Stanowiska eksperckie

Krzysztof Matusiak
Doradztwo Artex
biuro@doradztwoartex.pl
tel. +48 695 576 920
design: visual-house.pl